Saaremaa Loomaaaeda saab toetada olles vaderiks kindlale loomale.

Saaremaa loomaaia vader aitab oma toetusega kaasa nii valitud looma elukeskkonna loomisele ja heaolule kui ka kogu loomaaia arendamisele. 

Tulenevalt toetuse suurusest on loomaaial:
hõbevaderid (500- 1499 eurot), kuld vaderid (1500-2999 eurot) ja plaatina vaderid (alates 3000 eurost).

Saaremaa Loomaaed:

  • Sõlmib vaderiga lepingu, mis kehtib 1 aasta ja mis pikeneb automaatselt, kui 7 päeva enne lepingu lõppemist on vader tasunud vähemalt 50 % toetusest;
  • avaldab vaderi soovil tema (ettevõtte) nime loomaaia veebilehel ja paigaldab vaderi nimetahvli looma aediku juurde, ettevõtte soovil reklaam loomaaias, soovi korral reklaam YouTube videotes. 
  • Soovi korral ristturundus ja luba kasutada vastava liigi looma oma reklaamides. 
  • korraldab igal aastal vaderitele infopäeva/külastuspäeva;
  • annab vaderi soovi korral talle kord aasta jooksul teavet vaderi looma elu kohta;
  • kasutab vaderi isikuandmeid lepingu sõlmimiseks ja vaderiga ühenduse pidamiseks.

Pane tähele! Loomaaed ei kuulu tulumaksusoodustust saavate ühingute nimekirja ja vader ei saa summalt makstud tulumaksu maksustamisperioodi tulust maha arvata.

Hakka vaderiks ja toeta oma lemmikut!

Vaderiks hakates saad panustada enda valiud looma heaolu ja elukeskkonna parendamisse. 
Shopping Cart